TOM SCHMIEMAN

Mijn missie

 

 

Mijn ervaring in de bouw

Ik ben sinds 2002 werkzaam als bouwondernemer. Veel ervaring opgedaan als aannemer in de woningbouw. Mijn huidige interesse op het gebied van bouwen is oplossingen zoeken voor de crisis in de woningmarkt en nieuwe technieken toepassen door duurzaam en p-energiewoningen te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe tehcnieken energieverbruik drastisch verminderen, woongenot verbeteren en dat al deze nieuwe technieken bereikbaar zouden moeten zijn voor iedereen. Om dit te bereiken ben ik een website voor duurzame bouwmaterialen en technieken begonnen samen met mijn zoon.

leveren eps blokken
zelf bouwen EPS 1

TOM SCHMIEMAN

Mijn deskundigheid in de bouw

Duurzaam bouwen is vooral het toepassen van nieuwe bouwtechnieken en nieuwe bouwmaterialen en nieuwe installaties. In de woningbouw is het zowel bij nieuwbouw als bij renovaties van belang overzicht te hebben op de samenhang tussen de bouwschil (fundering, wanden, kozijnen en daken). Nieuwe technieken om woningen te ventileren, luchtdicht te maken, de installaties zoals verwarming, warm water voorziening en opwekking energie.

Daarnaast is het bij de renovatie van belang zo duurzaam mogelijke materialen toe te passen met zo min mogelijk afval. Als basis heb ik als aannemer allround kennis van traditionele bouwmethoden. De laatste jaren ehb ik mij intensief verrijkt met alle nieuw voor hande zijnde middelen op het gebied van duurzaam bouwen

 

 

Mijn ervaring in de bouw

Ik ben sinds 2002 werkzaam als bouwondernemer. Veel ervaring opgedaan als aannemer in de woningbouw. Mijn huidige interesse op het gebied van bouwen is oplossingen zoeken voor de crisis in de woningmarkt en nieuwe technieken toepassen door duurzaam en p-energiewoningen te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe tehcnieken energieverbruik drastisch verminderen, woongenot verbeteren en dat al deze nieuwe technieken bereikbaar zouden moeten zijn voor iedereen. Om dit te bereiken ben ik een website voor duurzame bouwmaterialen en technieken begonnen samen met mijn zoon.

 

zelf bouwen EPS 1

TOM SCHMIEMAN

Mijn Missie

Ons doel is op deze manier een eigen woning voor meer mensen bereikbaar maken.

 

Mijn ervaring in de bouw

Ik ben sinds 2002 werkzaam als bouwondernemer. Veel ervaring opgedaan als aannemer in de woningbouw. Mijn huidige interesse op het gebied van bouwen is oplossingen zoeken voor de crisis in de woningmarkt en nieuwe technieken toepassen door duurzaam en p-energiewoningen te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe tehcnieken energieverbruik drastisch verminderen, woongenot verbeteren en dat al deze nieuwe technieken bereikbaar zouden moeten zijn voor iedereen. Om dit te bereiken ben ik een website voor duurzame bouwmaterialen en technieken begonnen samen met mijn zoon.

 

UW HUIS BOUWEN MET ONS BOUWSYSTEEM?