ONZE BOUWELEMENTEN

recht bouwelement EPS

RECHT BOUWELEMENT 400 MM

Lengte: 1200 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 400 mm

RC Waarde: 9.00 m2.K/W

 

buitenhoek bouwelement EPS

BUITENHOEK 400 MM

Lengte: 850 mm en 550 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 400 mm

RC Waarde: 9.00 m2.K/W

 

binnenhoek bouwelement EPS

BINNENHOEK 400 MM

Lengte: 450 mm en 150 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 400 mm

RC Waarde: 9.00 m2.K/W

 

passtuk bouwelement EPS

PASSTUK

Lengte: 1200 mm

Hoogte: 200 mm

Dikte: 200 mm

 

 

horizontaal bouwelement EPS

HORIZONTAAL ELEMENT

Lengte: 1200 mm

Hoogte: 140 mm

Dikte: 50 mm

 

 

verticaal bouwelement EPS

VERTICAAL ELEMENT

Lengte: 140 mm

Hoogte: 490 mm

Dikte: 50 mm

 

 

opvulstuk 1

OPVULSTUK 400

Lengte: 1200

Hoogte: 450 mm

Dikte: 200 mm

 

 

hoekpasblok element EPS 480

HOEKPASBLOK 400

Lengte: 150 en 450 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 200 mm

 

 

hoekpasblok buiten EPS

HOEKPAS ELEMENT 400

Lengte: 850 en 550 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 200 mm

 

 

bouwelementen eps 1

RECHT ELEMENT 330

Lengte: 1200 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 330 mm

RC Waarde: 6.70 m2.K/W

 

binnenhoek bouwelement EPS

BINNENHOEK 330

Lengte: 150 en 550 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 330 mm

RC Waarde: 6.70 m2.K/W

 

hoekpasblok element EPS 480

HOEKPASBLOK 330

Lengte: 780 en 480 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 130 mm

 

 

passtuk bouwelement EPS

HOEKPAS ELEMENT 330

Lengte: 1200 mm

Hoogte: 200 mm

Dikte: 130 mm

 

 

hoekpasblok buiten EPS

HOEKPAS ELEMENT 330

Lengte: 150 en 450 mm

Hoogte: 245 mm

Dikte: 130 mm

 

 

opvulstuk 1

OPVULSTROOK 330

Lengte: 1200 mm

Hoogte: 45 mm

Dikte: 130 mm